Alumni Netwerk: Design Hyve

Een alumni netwerk in oprichting waarmee we in contact willen blijven met onze oud-studenten en een link willen leggen met het onderwijs en studenten van nu.

We vragen oud-studenten om een gastles te verzorgen (fysiek, digitaal of virtueel) over hun vervolgopleiding en/of (werk)leven na de opleiding MV.

Het alumni netwerk willen we ook kunnen inzetten voor kennis en vaardigheden die we op school niet bezitten. Vooral praktijkervaring of innovatieve technologie zoals vormgeving in VR of AR.

Word als oud-student Mediavormgever lid van onze Design Hyve!
Volg onze LinkedIn pagina https://www.linkedin.com/company/mv-alumni/