Resultaten 1 weergeven

Weer thuis op Walcheren

Vormgever Pernilla Riemens Opdrachtgever Rachel van Egeraat, Gemeente Middelburg Schooljaar 2022 – 2023 Voor een nieuw samenwerkingsconvenant van de Gemeente Middelburg heeft Pernilla een ‘praatplaat’ ontworpen. Er wordt door een aantal instanties samengewerkt om mensen die weer integreren in de samenleving te begeleiden zodat ze zich daar weer prettig voelen en weten op wie ze …